Kağız Dəsmal

Sağlamlığı qoruyan amillərdən biri də təmizlik və şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməkdir. Bunu da insan hər yerdə, hansı məkanda olursa, olsun heyata keçirməli, üzərində durmalıdır. Bu baxımdan, gigiyenik "Aura" kağız dəsmalları danılmaz və əvəzolunmaz köməkçi hesab oluna bilər.